Standard

Kategória:: Standard

Cane Corso Standard

 

A Cane Corso Eredete

Olaszország


A Cane Corso Hasznosítása

Őrző-védő, rendőr és nyomkövető kutya


FCI besorolás

2. fajtacsoport, mint a pincser és a schnauzer -molossoid és svájci marhapásztor kutyák – 2. szekció – molossoidok – munkavizsga nélkül


Rövid történeti áttekintés

Közvetlen őse a "Canis Pugnax" (az ősi római molosszus), melynek ez a könnyebbik változata, amkit nagytestű vadak vadászatára és a csatákban "harci segítségnek" használták. Évekig volt az itáliai népek megbecsült társa: birtok, marha és személyvédelemre is alkalmazták. Számtalan ábrázolás és történetírás tanúsága szerint a múltban egész iItáliában elterjedt volt a Cane Corso. Az utóbbi időben Dél-Olaszországban, elsősorban Pugliában, Lucaniaban maradt fent.


A Cane Corso Általános megjelenése

Közép nagy termetű kutya, erősfelépítésű, de elegáns, erőteljes, hosszú izomzattal, erőt, mozgékonyságot és állóképességet sugároz. Általános felépítése a mezomorf (atléta termetű) állatok felépítésére jellemző, melyek testhossza meghaladja a marmagasságot. A formát illetően harmonikus, a profilt illetően diszharmonikus.


Fontosabb arányok

A testhossz körülbelül 11%-al megahaladja a marmagasságot. A fej teljes hossza eléri a marmagasság 36%-át. A pofa hossza megegyezik a fej teljes hosszának 34%-ával. A mellkas magassága öttizede a marmagasságának és megegyezik a végtagok könyöknél mért magasságával.


Magatartás, vérmérséklet

Intelligens, aktív és kiegyensúlyozott, utolérhetetlen őrző-védő kutya. A gazdával fogékony és gyengéd, a gyerekekkel és a családdal szeretetteljes, azonban amikor a szükség úgy hozza, rettenetes és bátor védelmezője embernek, háznak és tulajdonnak. Könnyen képezhető.


Fej

Brachycephalikus (rövid fejű). Teljes hossza eléri a marmagasság 36%-át. A járomcsonti szélesség – mely megegyezik a koponya hosszával – meghaladja a fej teljes magasságának a felét: eléri a 66%-ot. A koponya és a pofa felső hossztengelye enyhén öszetartó. A fej kerülete a pofacsontoknál mérve több, mint kétszerese a fej teljes hosszának, még a szukák esetében is. A fej mérsékelten formázott, kifelé tartó járomcsonti ívekkel. A bőr erős, az alatta lévő szövetekre simul és meglehetősen feszes.


Koponyatályék
Koponya

Szemből nézve széles és enyhén boltozatos, oldalnézetben szabálytalan ívet alkot, mely a homlokrészen hangsúlyos, ellaposodik a külső nyílirányú taréj mentén. Felülnézetben négyzet alakúnak utatkozik a járomcsonti ívek kidomborodása és az azt körülvevő izomzat miatt. A homlok és orrmelléküregek fejlettek és előrenyúlóak, a homloküreg mély és látható a közbülső barázda. A nyakszirt taréj nem túlzottan hangsúlyos. A szemgödör feletti üreg enyhén megjelenő.


Stop

Igen hangsúlyos a nagyon fejlett és domború homlok és ormelléküregek, valamint a Cane Corso kiugró szemöldökívei miatt.


Arctájék
Orr

Az orrgomb egyvonalban van az orrháttal. Oldalnézetben nem nyúlhat túl az ajkak alkotta függőleges záróvonalon, elülső részének ugyanazon a függőleges síkon kell lennie, mint amin a pofa elülső része is van. Nagynak kell lennie, meglehetősen lapos orrháttal, széles, nyitott és mozgékony, nedves és hűvös orrlyukakkal. Színe fekete.


Pofa

Nagyon széles és mély. A pofarész szélessége csaknem megegyezik a hosszával, ami eléri a fej hosszának 34%-át.Mélysége meghaladja a pofa hosszának 50%-át. A pofaoldalak párhuzamosai és az egész állkapocs telitettsége és szélessége miatt a pofa elülső része lapos és négyzetes. Az orrhát egyenes profilú és meglehetősen lapos. A pofa alsó profilját a felső ajkak határozzák meg, a szemüreg alatti tájék igen enyhe cizelláltságot mutat.


Ajkak

Meglehetősen erősek. Elölnézetben a felső ajak felfordított "U" alakot mutat az elválasztásnál, oldalnézetben nyugodtan lóg. A szájzug jól látható és minden esetben a pofa aésó profilvonalának legmélyebb pontját jelenti.


Állkapcsok

Nagyon széles és erős. A felső állkapocs nagyon enyhén rövidül, ennek eredményeként jelentkező prognathiával (előreharapás). Az alsó állkapocs ágai nagyon erőteljesek és oldalnézetben meglehetősen íveltek, az alsó állkapocs tömege – előre irányuló hangsúlyozottságával – kiemeli a határozott állat. A Cane Corso metszőfogai szilárdan, egyvonalban ülnek.


Arc

A rágóizom tájéka telt és határozottan megjelenik, de nem túlnagyobbodott.


Fogak

Fehérek, nagyok, számban és fejlettségben teljesek. Az alsóállkapocs metszőfogai csupán kis mértékben (kb. 0,5 cm) állnak a felső állkapocs metszőfogai előtt, ebből következően a harapás kismértékű előreharapás.


Szemek

A Cane Corso méretéhez képest közepes nagyságúak, homlok alatti elhelyezkedésűek, egymástól számottevő távolságban ülnek. A szemhéjrés csaknem ovális, a szemgolyók enyhén kidudorodóak, rásimuló szemhéjakkal, melynek szegélye feketén pigmentált, a szemfehérje nem látszhat. A szivárványhártya a lehető legsötétebb – a szőrzet színének megfelelően. Tekintete intelligens és éber.


Fülek

A fej tömegéhez és a kutya méretéhez képest közepes nagyságúak, rövid szőr borítja azokat, háromszög alakúak, meglehetősen csúcsos heggyel és vastag porcrésszel, magasan tűzöttek, jóval a járomcsonti ív felett, széles alapokkal, lógó helyzetben az arcra simulnak, sohasem érnek le a torokig. Meglehetősen nyújtottak és enyhén kidudorodóak az izületnél, amiko a kutya figyel, részben felállnak. Általában egyenlő oldalú háromszög alakra vágják.


Nyak
Felső vonal

Enyhén ívelt.


Hossz

A marmagasság 36%-a, vagyis megegyezik a fej teljes hosszával.


Forma

Ovális keresztmetszetű, erős, nagyon izmos, határozott különállást mutató nyakszirttel. A nyak kerülete annak fele hosszánál mérve a marmagasság körülbelül 80%-a. Harmonikusan kapcsolódik a marhoz, vállakhoz és a mellkashoz, a talajhoz viszonyított ideális állása 45 fokos és a vállakkal is megfelelő szöget zár be.


Bőr

A nyak alsó széle gyakorlatilag lebernyegmentes.


Törzs

Tömör, erős és nagyon izmos. Hossza 11%-kal meghaladja a marmagasságot (+/- 1% eltérés megengedett).


Hátvonal

A háttájék egyenes vonalú, enyhe ágyéki domborulattal.


Mar

Tisztán emelkedik a hátvonal fartájék szintje fölé, magas, hosszú és széles. Szikár és harmonikusan kapcsolódik a nyaki és háti részhez.


Hát

Széles és nagyon izmos, mint a törzs egész hátvonala, enyhén emelkedik hátulról előre, szigorúan egyenes vonalú profillal. Hossza körülbelül megegyezik a marmagasság 32%-ával.


Lágyék

Az ágyéktáji rész rövid és széles kell legyen, határozottan kapcsolódjon a háthoz és a fartájékhoz, nagyon izmos, nagyon masszív és oldalnézetben enyhén domború. Hossza kicsit meghaladva szélességét a marmagasság 20%-a.


Far

Hosszú, széles, a számottevő izomtömeg miatt meglehetősen kerek. Hossza a csípő élétől afarpofák éléig mérve megegyezik a marmagasság 32%-ával. Átlagszélessége egyenlő a marmagasság 23%-ával, a vízszintes síkhoz mért esése 28-31 fokos a csípő-far vonalon, és 15-16 fokos a csípő élétől a farok tövéig. Ily módon a far enyhén ereszkedő ívű.


Melltájék

Széles, mélyesésű és nyitott, jól fejlett izomzattal. Szélessége szoros összefüggésben a mellkas szélességével eléri a marmagasság 35%-át. A mellcsont egymagasságban van a vállak csúcsával. Oldalnézetből a melltáj előre is kiterjed a mellső lábak között és enyhén domború.


Mellkas

Mindhárom dimenzióban jól fejlettnek kell lennie, hosszú, boltozatos, széles és jól formázott bordákkal, széles bordaközi részekkel. A négy lengőborda hosszú, boltozatos és nyitottan végződik. A mellkas a könyökig lenyúlik és magassága a marmagasság felével egyenlő. Szélessége a magasság felénél mérve a marmagasság 35%-a és a szegycsont felé haladva enyhén csökkenő anélkül, hogy mellcsontélt formázna. Mélysége (nyílirányú átmérője) megegyezik a marmagasság 55%-ával. Kerülete a marmagasságnak több, mint 35%-a.


Hasvonal és hastájék

A szegycsonti tájék szikár, hosszú, széles és oldalnézetből széles sugarú félkört formázva a fartájék felé, enyhe ívben húzódik fel a gyomortájékhoz. A hasi tájék nem üreges és nem is laza, oldalnézetben a szegycsont élétől az ágyékig enyhe ívben emelkedik. Oldalürege nem túlzottan hangsúlyos.


Farok

Meglehetősen magasan tűzött a farvonalon, tövénél vastag, csúcsánál nem túlzottan hegyes és kinyújtva nem ér sokkal a csánkon túlra. Nyugalmi állapotban lóg. Más esetben vízszintes vagy enyhén a hátvonal feletti. Sohasem hajolhat meg annyira, hogy gyűrűt formázzon, vagy függőlegesen álljon. A negyedikcsigolyánál vágják.


Végtagok
Mellső végtagok

Mind szemből, mind oldalról nézve függőlegesek. A végtag könyöknél mért magassága megegyezik a marmagasság 50%-ával. A mellső végtagok a Cane Corso méreteihez arányosak, erősek és erőteljesek.


Váll

Hosszú, ferde, erős, erőteljes és jól osztott izomzattal, a mellkashoz csatlakozik, de mozgásában szabad. Hossza a mar tetejétől a váll éléig megegyezik a marmagasság 30%-ával,esése a vízszintes vonalhoz mérten 48-50 fokos. A test középsíkjához viszonyítva a lapockacsont élei enyhén elfordultak.


Kar

Valamivel hosszabb, mint a váll, erős, jócskán fejlett csontozattal, felső kétharmad részében alaposan a törzshöz kapcsolódva. A váll élétől a könyökcsúcsig mért hossza a marmagasság 31-32%-ával egyenlő és körülbelül 58-60 fokos szöget zár be a vízszintes síkkal. Hosszanti iránya párhuzamos a test középsíkjával. A lapocka és a felkarcsont által bezárt szög 106 és 110 fok között van.


Könyök

A könyökök hosszúak és kiállóak, nem túl szorosan kapcsolódnak a bordaüreghez, feszes bőr borítja azokat. Hasonlóak kell legyenek az alkarokhoz, a törzs nyílirányú síkjával párhuzamos síkon helyezkednek el. A könyökcsúcs (olecranon epiphysis) a lapocka hátsó csúcsából a talajra húzott függőlegesen helyezkedik el.


Alkar

Teljesen függőleges, ovális keresztmetszetű, főként a felső harmadában számos izomzattal, nagyon erős és tömör csontszerkezettel. Hossza a könyök csúcsától az alkar végéig megegyezik a marmagasság 32-33%-ával. Kerülete közvetlenül a könyök alatt mérve megegyezik a marmagasság 39 %-ával. A kéztő – alkarcsonti horony – meglehetősen határozott.


Csuklóizület

Szemből nézve az alkar egyenes függőleges vonalának a meghosszabbítása, szikár, széles, mozgékony és vastag. Kerülete eléri a marmagasság 26%-át, felső végén a kéztőcsont erősen hátrahajlik.


Csüd

Jóval kisebb, mint az alkar, nagyon erős, szikár, rugalmas, enyhén hajlított (a talajjal kb. 75 fokos szöget zár be). Hossza nem haladja meg a mellső végtag könyöknél mért magasságának egyharmadát.


Mellső lábfejek

Alakjuk kerek, nagyon ívelt és összehúzott ujjakkal (macskaláb). Szikár és kemény talppal. A körmök erősek, hajlítottak és pigmentáltak, erős a pigmentáltság a talpi és ujjrészi párnákon is. Szemből nézve az alkar és a kéztő függőleges vonalát követi.


Hátsó végtagok

Szembőlés oldalnézetből függőlegesek. Arányban állnak a kutya méretével.


Comb

Hosszú és széles, kidomborodó izmokkal, ily módon a farpofák éle markánsan megjelenik. Hossza meghaladja a marmagasság 33%-át és a szélessége sohasem kevesebb e magasság 25%-ánál. A combcsont tengelye, mely ferdén álló, a felsőtőlaz alsó végéig és hátulról előre, esésében 70 fokos szöget zár be a vízszintessel, a csípőcsonttal a kellőnél valamivel nagyobb szöget zár be (csípői – combi szögellés).


Alsó comb

Hosszú, szikár, erős csont és izomszerkezettel, határozottan megmutatkozó izomhoronnyal. Hossza megegyezik a marmagasság 32%-ával és felső végétől az alsóvégéig, elölről hátrafelé való esése a vízszintessel kb. 50 fokos szöget zár be.


Térd

A térdizület szögellése körülbelül 120 fok. Irányultsága megegyezik a test középsíkjával.


Csánkizület

Széles, vastag, tiszta, tisztán megmutatkozó csontozattal. A kidomborodó csánk él tisztán a lábhorony meghosszabbítását mutatja. A csánk él és a talp (talaj) közötti távolság nem haladhatja meg a marmagasság 26%-át. Irányultsága a test középsíkjához viszonyítva párhuzamos. A sípcsont – lábközépi szögellés – körülbelül 140 fok.


Csánk (lábközép)

Nagyon vastag, szikár, meglehetősen rövid, hengeres és a talajhoz képest mindig függőleges, oldal és átulnézetből hossza kb. megegyezik a marmagasság 15%-ával (a bokát és a lábfejet nem számolva). Belső oldalán nincs fattyú – ujj.


Hátsó lábfejek

Enyhén ovális alakúak, mint a mellső lábfejek, de az ujjak kevésbé boltozatosak.


Járómód / mozgás

Nagy lépéshossz, nyújtott ügetés, olykor néhány galopplépéssel, de nyújtott ügetésbe hajlóan.


Bőr

Meglehetősen vastag, kismennyiségű bőr alatti kötőszövettel és ezért szorosan tapad az alatta lévő rétegekre mindenhol. A nyak nyakorlatilag mentes a lebernyegektől. A fejen nem lehetnek ráncok. A nyálkahártya pigmentje fekete.


Szőrzet

A Cane Corso szőrzete rövid, de nem simaszőrű, üveges szerkezettel, fényes, bőrhöz simuló, erősszálú, nagyon sűrű, egy vékony réteggel, mely télen megvastagodik (de sohasem nő a fedőszőrzet fölé). Átlagos hossza kb. 2 – 2,5 cm. A maron, a fartájékon, acombok hátsó vonalán és a faron eléri a körülbelül 3 cm-t, de sohasem alakulnak ki zászlók. A pofán a szőr nagyon rövid, sima, bőrhöz simuló és nem hosszabb 1 – 1,5 cm-nél.


Szín

Fekete, ólomszürke, palaszürke, világosszürke, világos őzbarna, őzbarna, sötét őzbarna és csíkos. Az őzbarna egyedek esetében a fekete vagy szürke álarc (maszk) csak a pofán jelenik meg és nem húzódhat a szemvonal mögé. A mellkason, a lábfejek hegyén és az orrháton elfogadható kis fehér folt.


Marmagasság

Kanok esetében 64-68 cm. Szukák esetében 60-64 cm. Megengedett eltérés +/- 2 cm.


Súly

Kanok esetében 45-50 kg, súly / méretarány: 0,71 kg/cm. Szukák esetében 40-45 kg, a súly / méretarány pedig 0,68 kg/cm.